Наука

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ

про розвиток науки в Кіровоградській області

В Кіровоградській області у 2018 році наукові та науково-технічні роботи виконували 15 підприємств та організацій області, дві третини яких зосереджено в обласному центрі (10), решта – у м. Світловодськ (2), Благовіщенському (1) та Кіровоградському (2) районах.

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок 467 осіб, з них: 353 – дослідники (70,4%), 41 – техніки (12,4%), 73 – особи із числа допоміжного персоналу (17,2%).

Із загальної кількості працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок за галузями наук: 40 (8,6%) – у галузі природничих наук, 332 (71,1%) – технічних наук, 71 (15,2%) – сільськогосподарських наук, 22 (4,7%) – суспільних наук, 2 (0,4%) – гуманітарних.

Із загальної кількості мають науковий ступінь доктора наук – 11 осіб (2,4%), доктора філософії (кандидата наук) – 67 осіб (14,3%), магістри (спеціалісти) – 310 (66,4%), бакалаври – 25 (5,3%).

Внутрішні витрати на виконання наукових досліджень і розробок становили 100,7 млн.грн, з яких: внутрішні поточні витрати – 98,2 млн.грн (97,5%), капітальні витрати на наукові дослідження і розробки – 2,5 млн.грн (2,5%).

Розподіл внутрішніх поточних витрат на виконання наукових досліджень і розробок за секторами діяльності за видами робіт: 3,3 млн.грн (3,4%) – фундаментальні дослідження, 9,0 млн.грн (9,2%) – прикладні, 85,9 млн.грн (87,4%) – науково-технічні (експериментальні) розробки.