Нормативно-правова база

Закон України “Про освіту”

Закон України “Про дошкільну освіту”

З
акон України "Про повну загальну середню освіту"

Закон України “Про професійну (професійно-технічну) освіту”

Закон України "Про адміністративні послуги"

Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності”

Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності” (з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347)

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 363 “Про затвердження Порядку подання органу ліцензування документів в електронній формі”