Вітаємо студентів з призначенням стипендій!

Іменні стипендії Верховної Ради України на 2020/2021 навчальний рік отримуватимуть 3 студентів Центральноукраїнського національного технічного університету

ДУДЧЕНКО Анастасія

ПЛАТОНОВА Анастасія

ЧАБАН Олексій

та 1 студент Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

ЛЕВИЦЬКИЙ Ярослав

Академічну стипендію імені М.С. Грушевського на І семестр 2020/2021 навчального року отримуватиме студент Центральноукраїнського національного технічного університету ШЕВЧЕНКО Олександр.

Призначення іменних стипендій Верховної Ради України для студентів, які виявили особливі успіхи у процесі здобуття освіти та здійснення науково-дослідної роботи, започатковано у 1996 році, загальною кількістю 500, у тому числі: 175 стипендій - студентам закладів фахової передвищої освіти; 325 стипендій - студентам закладів вищої освіти (постанова Верховної Ради України від 5 червня 1996 року №226/96 «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів»).

Призначення академічних стипендій імені М.С. Грушевського для студентів та аспірантів закладів вищої освіти денної форми навчання, які найбільше відзначилися в навчальній та науковій роботі, починаючи з другого курсу здійснюється з 2006 року (постанова Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2006 року №209 «Положення про академічну стипендію імені М.С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів).

Бажаємо успіхів у подальшому здобутті вищої освіти та досягнення високих результатів!