Про управління

 • Автор: Управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації
 • Hits: 12489
 • Друк, E-mail

Управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації у своїй структурі має кілька відділів, які згідно з Положенням про управління освіти, науки молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 22 грудня 2015 року №517-р

а саме:

ТАБОРАНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

начальник управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації

(тел.: 24-15-28, 0992103439, 0685302426)

ШАТНА ЛІДІЯ ФРАНЦІВНА

заступник начальника управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації

(тел.: 24-05-74, 0992103439, 0685302426)

СОКОЛЕНКО УЛ'ЯНА ВАСИЛІВНА

заступник начальника управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації

(32-23-51)

 • Відділ навчальних закладів              (тел.: 24-03-44).
  Начальник відділу -  Янкул Світлана Павлівна
 • Фінансово-економічний відділ  (тел.: 24-03-33).
  Начальник відділу - Гриценко Світлана Андріївна
 • Відділ управління персоналом та юридичного забезпечення (тел.: 24-03-39).
  Начальник відділу - Богомолова Ірина Володимирівна
 • Відділ технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ (тел.: 22-09-69).
  Начальник відділу - Савченко Людмила Анатоліївна
 • Централізована бухгалтерія  (тел.: 24-07-45).
  Головний бухгалтер - Ляшенко Тетяна Миколаївна

Г Р А Ф І К

особистого прийому громадян

начальником та заступниками начальника управління освіти,
науки, молоді та спорту облдержадміністрації

 

Прийом проводиться з 14 до 16 години

 

Посада керівника

Прізвище, ім’я, по батькові керівника

Особистий прийом

Особистий виїзний прийом

 

 

 

 

Начальник управління

 

ТАБОРАНСЬКИЙ Володимир Петрович

2-й понеділок,

4-й вівторок

2-а пятниця,

4-а середа

 

 

 

 

Заступник начальника управління

ШАТНА

Лідія Францівна

3-й понеділок,

1-а пятниця

 

 

 

 

 

Заступник начальника управління

СОКОЛЕНКО

Уляна Василівна

1-й вівторок, 3-я пятниця

 

 

План роботи управління на 2017 рік

Основні завдання УПРАВЛІННЯ

 • Забезпечення реалізації на території області державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності.
 • Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості.
 • Визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів.
 • Створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки.
 • Створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти.
 • Забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей регіону.
 • Здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.
 • Координація діяльності навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, організація роботи з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення.
 • Управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні.
 • Здійснення атестації навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розташованих на території області, оприлюднення результатів атестації.
 • Забезпечення моніторингу у сфері освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності та трансферу технологій в області, захисту інтелектуальної власності.
 • Участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій.
 • Здійснення контролю за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.
 • Формування регіональної наукової та науково-технічної політики, впровадження інноваційних заходів, здійснення трансферу технологій, спрямованих на соціально-економічний розвиток області.
 • Сприяння функціонуванню системи науково-технічної та економічної інформації в області, формуванню баз даних і фондів науково-технічної інформації про технології та їх складові, що відповідають потребам області.
 • Сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів.
 • Забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань.
 • Сприяння міжнародному співробітництву з питань дітей.
 • Участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області.

Цільові програми УПРАВЛІННЯ

№ п/п
Назва програми
Затверджена
Розпорядження по організації контролю
Термін дії 
1
Обласна програма "Вчитель" 2003-2012 роки
Рішення обласної ради, № 61 від 06.09.2002 р.
 
Дія призупинена 
2
Регіональна програма науково-технічного та інноваційного розвитку Кіровоградської області на 2004-2006 роки та на період до 2015 року
Рішення обласної ради,
№ 355 від 26.11.2004 р.
внесення змін
№ 417 від 19.04.2005 р.
№ 41від 29.09.2006 р.
№285від 07.09.2007 р.
№ 595 від 19.12.2008 р.
№ 28 від 9.12.2010 р.
№215 від 18.11.2011 р.
Розпорядження голови ОДА від 4 липня 2011 року
№579-р "Про фінансування у 2011 році заходів регіональної програми науково-технічного та інноваційного розвитку Кіровоградської області на 2004-2006 роки та на період до 2015 року"
до 2015 р. 
3
Обласна цільова програма розвитку дошкільної освіти на 2011-2015 роки
Рішення обласної ради,
№ 971 від 27.10.2010 р.
Розпорядження голови ОДА від 6 грудня 2010 р.
№1077-р "Про організацію та контроль за виконанням обласної цільової програми розвитку дошкільної освіти на 2011-2015 роки"
до 2015 р. 
4
Обласна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти та підтримками обдарованої молоді на період до 2014 року
Рішення обласної ради,
№ 972 від 27.10.2010 р.
Розпорядження голови ОДА від від 6 грудня 2010 р. №1076-р
"Про організацію та контроль за виконанням обласної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2014 року"
до 2014 р. 
5
Обласна цільова програма на 2011-2015 роки "Шкільна парта"
Рішення обласної ради,
№ 128 від 22.04.2011 р.
Розпорядження голови ОДА від 11 січня 2013 року №10-p
"Про забезпечення виконання у 2013 році обласної цільової програми на 2011-2015 роки «Шкільна парта»"
до 2015 р. 
6
Обласна програма "Освітній округ 2011-2015"
Рішення обласної ради,
№ 167 від 19.08.2011 р.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 вересня 2011 року № 837-р "Про організацію контролю за виконанням обласної програми "Освітній округ 2011-2015"
до 2015 р. 
7
Обласна цільова соціальна програма "Шкільний автобус - 2015"
Рішення обласної ради,
№ 286 від 30.03.2012 р.
Розпорядження голови ОДА від 25 грудня 2012 р. №784-p
"Про організацію та контроль за виконанням обласної цільової соціальної програми «Шкільний автобус – 2015»"
до 2015 р.
8
Обласна програма розвитку професійно-технічної освіти на період до  2015 року
Рішення обласної ради,
№ 320 від 27.07.2012 р.
Розпорядження голови ОДА від 28 грудня  2012 р. №795-p
"Про затвердження плану заходів на 2013 рік щодо реалізації обласної програми розвитку професійно-технічної освіти до 2015 року "
до 2015 р. 
9
Обласна цільова соціальна програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року
Рішення обласної ради,
№ 321 від 27.07.2012 р.
 
до 2015 р.
10
Обласна цільова програма "Впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року
Рішення обласної ради,
№ 323 від 27.07.2012 р.
Розпорядження голови ОДА від 20 грудня  2012 р. №777-p
"Про організацію та контроль за виконанням обласної цільової програми «Впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року"
до 2015 р. 
11
Обласна програма реформування інтернатних закладів на період до 2015 року
Рішення обласної ради,
№ 415 від 21.21.2012 р.
Розпорядження голови ОДА від 24 січня 2013 р. № 37-р
"Про організацію та контроль за виконанням обласної програми реформування інтернатних закладів на період до 2015 року".
до 2015 р.

У діяльності УПРАВЛІННЯ керується такими нормативними нормативними актами

  • Закон України "Про загальну середню освіту";
  • Закон України "Про професійно-технічну освіту";
  • Закон України "Про вищу освіту";
  • Державна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки;
  • Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо підвищеня якості освіти в Україні";
  • Указ Президента України "Про першочергові заходи щодо сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями";
  • Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей"
  • Закон України "Про професійно-технічну освіту";
  • Закон України "Про вищу освіту";
  • Державна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки;
  • Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо підвищеня якості освіти в Україні";
  • Указ Президента України "Про першочергові заходи щодо сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями";
  • Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей"

та інші.

Телефонна гаряча лінія

В управлінні освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації діє гарячя телефона лінія з питань забезпечення відділами, управліннями освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів інформаційним матеріалом веб-сайту управління, а також прийому пропозицій, додаткового матеріалу на вищезгаданий сайт.

З даних питань просимо звертатися до відповідального за веб-сайт управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації за телефоном: 24-03-44.

Дякуємо за співпрацю!