• Автор: Управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації
  • Друк, E-mail
Основними завданнями відділу є:
забезпечення реалізації на території області державної політики у сфері професійно-технічної та вищої освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності;
визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі професійно-технічних та вищих навчальних закладів;
створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист учнівської та студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ професійно-технічної та вищої освіти;
забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей регіону;
здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, молоді та спорту, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу професійно-технічної освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;
координація діяльності навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, організація роботи з їх нормативного і науково-методичного забезпечення;
забезпечення моніторингу у сфері освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності та трансферу технологій в області, захисту інтелектуальної власності;
участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій;
здійснення контролю за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, відповідно до делегованих повноважень МОН України;
формування регіональної наукової та науково-технічної політики, впровадження інноваційних заходів, здійснення трансферу технологій, спрямованих на соціально-економічний розвиток області, держави;
сприяння функціонуванню системи науково-технічної інформації; в області, формуванню бази даних і фондів науково-технічної інформації про технології та їх складові частини, що відповідають потребам області;
сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему із збереженням і захистом інтелектуальної власності та національних інтересів.