• Автор: Управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації
  • Друк, E-mail
Основні завдання відділу:
реалізація державної політики у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та виховної роботи;
створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціального захисту дітей дошкільного та шкільного віку;
здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань  виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої осіти;
формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
забезпечення розвитку освітнього потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей області;
впровадження типових навчальних планів і програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, в навчальний процес закладів, затвердження робочих навчальних планів і програм підпорядкованих закладів, визначення регіонального компоненту у змісті освіти;
забезпечення в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти, зокрема освіти національних меншин; впроваджує в практику освітні та наукові програми відродження і розвитку національної культури, національних традицій Українського народу та національних меншин України сприяння збереженню та розвитку мережі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, внесення  в установленому порядку пропозицій щодо їх утворення, реорганізації, та ліквідації та створення освітніх округів;
внесення пропозицій щодо впорядкування мережі навчальних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
аналіз статистичної звітності стану розвитку освіти та виховної роботи, розроблення регіональних програм та контроль за їх виконанням;
організація навчально-методичного та інформаційного забезпечення органів управління освітою та закладів обласного підпорядкування з питань, що входять до компетенції відділу;
внесення пропозицій щодо запровадження експериментальних навчальних планів навчальних закладів, нових освітніх програм та надання їм статусу експериментальних;
проведення роботи, спрямованої на виявлення, підтримку та розвиток обдарованих дітей шляхом проведення  таких заходів, як олімпіад,змагань, конкурсів, спартакіад, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей та молоді, організація діяльності Кіровоградської Малої академії наук України, забезпечення участі переможців обласних етапів у всеукраїнських та міжнародних заходах;
здійснення  разом з органами охорони здоров’я загального контролю за охороною здоров’я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вжиття в межах своїх повноважень заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей;
формування замовлення на навчально-методичну літературу, контроль за забезпеченням підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів;
організація доставки підручників для забезпечення ними учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів;
залучення до реалізації освітніх програм творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;
підготовка пропозицій до проектів обласних цільових, соціальних програм поліпшення становища освіти;
координація в межах повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію відпочинку та дозвілля дітей;
співпраця з відповідним підрозділам органів внутрішніх справ, структурними підрозділами облдержадміністрації та іншими органами  з питань запобігання дитячій бездоглядності та попередження вчинення правопорушень серед неповнолітніх;
організація діяльності психологічної служби та педагогічного патронату в системі освіти;
опрацювання первинних матеріалів і пропозицій щодо планування роботи департаменту;
забезпечення організаційних заходів щодо підготовки засідань колегій, нарад керівників відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів;
забезпечення розгляду звернень громадян з питань, що належать до компетенції відділу, вжиття заходів у разі потреби щодо усунення причин, які зумовили їх появу;
забезпечення співпраці із засобами масової інформації;
виконання інших функцій, що стосуються роботи відділу.