• Автор: Управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації
  • Друк, E-mail
Основними завданнями є:
ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації та складення звітності;
відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
запобігання виникненню негативних явищ у фінансово- господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.
централізована бухгалтерія при департаменті освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації здійснює методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності в установах, підпорядкованих департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації.