1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Всі новини


Перелік вищих навчальних закладів

ПЕРЕЛІК

вищих навчальних закладів та структурних підрозділів вищих навчальних закладів,

які надають освітні послуги в галузі вищої освіти на території Кіровоградської області

станом на 1 квітня 2014 року

Порядковий номер

Назва навчального закладу

 

Форма власності

Адреса навчального закладу,

 

Телефон та Інтернет-сайт

Керівник  НЗ

Рівень акредитації

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні, за якими здійснюється підготовка

Форми навчання

Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється навчання

1

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

 

Державна

25006,

м. Кіровоград,

вул. Шевченка,1

 

(0522)22-18-34 http://kspu.kr.ua/

 Семенюк

Олег Анатолійович

IV

 

бакалавр;

спеціаліст;

магістр

денна; заочна

Напрями підготовки (ОКР «бакалавр»)

Дошкільна освіта

·Початкова освіта;

·Технологічна освіта (профілі навчання: Автосправа; Конструювання та моделювання одягу; Технічний дизайн);

·Соціальна педагогіка;

·Фізичне виховання; Спорт;

·Хореографія;

·Музичне мистецтво;

·Образотворче мистецтво;

·Історія;

·Філологія (Українська мова і література);

·Філологія. Мова і література (англійська);

·Філологія. Мова і література (німецька);

·Практична психологія;

·Політологія

·Видавнича справа та редагування; 

·Правознавство;

·Хімія;

·Біологія;

·Географія;

·Математика;

·Статистика;

·Фізика;

·Інформатика

 

Спеціальності (ОКР «спеціаліст», «магістр»)

Педагогіка вищої школи;

Управління навчальним закладом (за типом);

Освітні вимірювання;

Початкова освіта;

Технологічна освіта;

Соціальна педагогіка;

Фізичне виховання;

Спорт (за видами);

Хореографія (за видами);

Музичне мистецтво (за видами);

Образотворче мистецтво (за видами);

Історія;

·Українська мова і література;

·Мова і література (англійська);

·Мова і література (німецька);

·Переклад;

·Практична психологія;

·Політологія

·Видавнича справа та редагування; 

·Правознавство;

·Хімія;

·Біологія;

·Географія;

·Математика;

·Статистика;

·Прикладна та теоретична статистика;

·Фізика (за напрямами);

·Інформатика;

 

Перепідготовка

·Початкова освіта;

·Технологічна освіта;

·Соціальна педагогіка;

·Українська мова і література;

·Мова і література (англійська);

·Мова і література (німецька);

·Мова і література (російська);

·Історія;

·Математика (за напрямами);

·Фізика (за напрямами);

Хореографія (за видами);

Музичне мистецтво (за видами);

Образотворче мистецтво (за видами);

Фізичне виховання;

·Хімія;

·Географія;

·Практична психологія (за видами).

 

2

Кіровоградський національний технічний університет

 

Державна

 

25028,

м. Кіровоград, просп. Університетський, 8

 

(0522)55-92-34 http://www.kntu.kr.ua/

Черновол

Михайло Іванович

 

IV

 

бакалавр; спеціаліст; магістр

денна; заочна

Напрями підготовки (ОКР «бакалавр»):

·Документознавство та інформаційна діяльність;

·Економічна кібернетика;

·Міжнародна економіка;

·Економіка підприємства;

·Управління персоналом та економіка праці;

·Маркетинг;

·Фінанси і кредит;

·Облік і аудит;

·Менеджмент;

·Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування;

·Комп’ютерна інженерія;

·Системна інженерія;

·Інженерна механіка;

·Машинобудування;

·Зварювання;

·Електротехніка та електротехнології;

·Будівництво;

·Автомобільний транспорт;

·Агрономія;

·Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі;

·Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва.

 

Кіровоградський машинобудівний коледж Кіровоградського національного технічного університету

 

 

Державна

25000, м. Кіровоград, вул. Фрунзе, 6

 

(0522)34 58 67

http://www.kmk-kntu.kr.ua

Сторожук

Микола Володимирович

 

І

 

молодший спеціаліст

денна, заочна

·Економіка підприємства;

·Бухгалтерський облік;

·Обслуговування комп’ютерних систем і мереж;

·Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів;

·Інструментальне виробництво;

·Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях;

·Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів.

 

 

Світловодський політехнічний коледж

Кіровоградського національного технічного університету

27501, м. Світловодськ,

вул. Єгорова, 15

 

(05236)2-74-91

В.о. директора Лимаренко Андрій Сергійович

1

 

молодший спеціаліст

денна, заочна

 

·   Виробництво, обслуговування та ремонт радіоелектронної та побутової апаратури;

·   Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях;

·   Економіка підприємства;

·   Розробка програмного забезпечення;

·   Бухгалтерський облік;

·   Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв.

 

3

Приватний вищий навчальний заклад «Соціально-педагогічний інститут "Педагогічна академія»

25006,

м. Кіровоград, вул. Шевченка, 32/34

 

(0522)24-63-41

Василенко Володимир Аркадійович

III

 

бакалавр;

спеціаліст

денна; заочна

 

·Початкове навчання;

·Мова та література

 

4

Кіровоградський інститут комерції

 

Приватна

 

25006,

м. Кіровоград, вул. Башкірська, 2а

 

(0522)32-29-57www.kik.kr.ua

Василенко Наталія Олександрівна

III

 

бакалавр;

спеціаліст

денна; заочна

·Фінанси і кредит;

·Маркетинг;

· Облік і аудит