Вища освіта області

  • Автор: Управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації
  • Hits: 1299
  • Друк, E-mail

ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ОБЛАСТІ

2016/2017 навчальний рік

В Кіровоградській області 16 вищих навчальних закладів (ВНЗ) та 17 структурних підрозділів ВНЗ (всього 33 заклади) здійснюють підготовку фахівців з вищою освітою різних освітніх рівнів: від молодшого спеціаліста до магістра.

Підпорядкування

Переважна кількість державних вищих навчальних закладів перебуває у підпорядкуванні Міністерства освіти і науки України. лише Кіровоградський коледж статистики, структурний підрозділ Національної академії статистики, обліку і аудиту, підпорядкований через академію  Держкомстату України та факультети Донецького національного медичного університету, - Міністерству охорони здоров'я України.

П'ять вищих навчальних закладів є комунальними, утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ і міст області. Структурним підрозділам обласної державної

 адміністрації надано право забезпечувати галузеву політику (без права розпорядження майном)

у таких вищих навчальних закладах: 

  • управлінню освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації - в Олександрійському педагогічному коледжі імені В.О. Сухомлинського;
  • департаменту культури, туризму та культурної спадщини облдержадміністрації - в Кіровоградському музичному училищі та Олександрійському училищі культури;
  • департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації — в Кіровоградському медичному коледж
  • імені Є.Й.Мухіна та Олександрійському медичному училищі.

Підстава:  рішення Кіровоградської обласної ради від 29 вересня 2006 року № 61 (зі змінами)

Один навчальний заклад перебуває в підпорядкуванні Кіровоградської міської ради: Кіровоградський кібернетико-технічний коледж.

Інші навчальні заклади є приватними.

Мережа

Мережа вищих навчальних закладів області налічує: 2 університети, 1 академію, 6 інститутів, 16 коледжів, 5 технікумів, 3 училища (підготовка молодших спеціалістів) в яких навчається 9,2 тис. cтудентів (у попередньому навчальному році контингент студентів становив 20,5 тис. осіб), а саме: в університетах, академії та інститутах навчалося 11,3 тис. осіб; в коледжах, технікумах — 7,98 тис. осіб.

У вищих навчальних закладах навчаються 267 студентів – інвалідів та 429 студентів-сиріт та студентів з числа дітей, позбавлених батьківського піклування.

Найпотужнішими за кількістю студентів на даний час є: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (4,8 тис. студентів), Кіровоградський національний технічний університет (4,2 тис. студентів),  Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету (1,6 тис. студентів); Кіровоградський медичний коледж ім. Є.Й.Мухіна (1,04 тис. осіб); Олександрійський політехнічний коледж та Кіровоградський технікум механізації сільського господарства — по 0,8 тис. осіб у кожному.

Вищими навчальними закладами усіх форм власності та підпорядкування у 2016 році було підготовлено 6,03 тис. осіб: 3,03 тис. осіб — університетами, 0,6 тис. осіб — академією, 0,5 тис. осіб — інститутами, 1,66 тис. осіб — коледжами,  0,7 тис. осіб — технікумами, 0,3 тис. осіб — училищами (рівень молодшого спеціаліста).

У 2016 році до вищих навчальних закладів області на перший курс вступили близько 6,65 тис. осіб: 5,45 тис. осіб — на денну та 1,2 тис. осіб — заочну форми навчання.

У 2016 році розпочав здійснювати підготовку лікарів Донецький національний медичний університет, до якого вступили 193 особи на навчання за освітнім рівнем магістра.

Особливості вищої освіти у 2016/2017 навчальному році

У 2016/2017 році розпочали підготовку фахівців два факультети Донецького національного медичного університету: медичний факультет № 2 та міжнародний факультет: денна державна та комерційна форма навчання освітнього рівня магістр.

Змінив свою назву Кіровоградський національний технічний університет та відповідно його структурні підрозділи (наказ Міністерства освіти і науки України від 27 жовтня 2016 року № 1291): тепер це Центральноукраїнський національний технічний університет, структурні підрозділи: Кропивницький інженерний коледж Центральноукраїнського національного технічного університету та Світловодський політехнічний коледж Центральноукраїнського національного технічного університету

Заходи щодо підтримки студентів вищих навчальних закладів та молодих науковців

З метою матеріального стимулювання кращих студентів області, двічі на рік, за підсумками зимової та літньої сесії 14 студентів вищих навчальних закладів, незалежно від форми навчання (державної чи комерційної) отримують обласні стипендії, які є додатковими до студентських, які виплачуються у ВНЗ. Загальний обсяг фінансування складає 58,8 тис. грн.

 Щороку призначаються стипендії спірантам вищих навчальних закладів та три премії молодим науковцям області. Пріоритетними при їх визначенні є досягнення певних результатів у розробці актуальних наукових проблем, які мають практичне значення для соціально-економічного та/або культурного розвитку Кіровоградської області. Премії присуджуються першочергово науковцям за умови, що науково-дослідна робота (проект, винахід, підручник тощо), запроваджена (впроваджується) на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах області.

            У 2016 році призначено три премії та три стипендії аспірантам, обсяг фінансування цих заохочень склав: 3 тис. грн. - стипендії аспірантам та 8,75 тис. грн. -премії молодим науковцям.