Logo

Рішення Кіровоградської обласної ради від 20 вересня 2013 року "Про затвердження обласної цільової програми розвитку дошкільної освіти на 2014-2017 роки"
Ресурсне забезпечення обласної цільової програми розвитку дошкільної освіти на 2014-2017 роки (дод.1)
Показники продукту обласної цільової програми розвитку дошкільної освіти на 2014-2017 роки (дод.2)
Завдання і заходи з виконання обласної цільової прогами  розвитку дошкільної освіти на 2014-2017 роки (дод.3)
Паспорт обласної цільової програми розвитку дошкільної освіти  на 2014-2017 роки (дод.4)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Кіровоградської
обласної ради 
20 вересня 2013 року
№ 508

 

ОБЛАСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

розвитку дошкільної освіти на 2014-2017 роки

 
І. Загальні положення
Обласна цільова програма розвитку дошкільної освіти на 2014-2017 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 629.
Дана програма спрямована на забезпечення конституційних прав дітей дошкільного віку і державних гарантій щодо доступності та безоплатності здобуття такої освіти у дошкільних навчальних закладах, зокрема дітьми п'ятирічного віку.      
ІІ. Визначення проблеми,
на розв'язання якої спрямована Програма
Поліпшення якості дошкільної освіти є необхідною умовою для розвитку особистості. Основними завданнями дошкільної освіти є збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини, виховання любові до Батьківщини, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, свідомого ставлення до себе, оточення та навколишнього природного середовища, формування особистості дитини, розвиток  її творчих  здібностей, набуття нею соціального досвіду тощо.
Існуюча мережа дошкільних навчальних закладів не повною мірою задовольняє освітні потреби населення. Із 527 дошкільних навчальних закладів, розміщених на території області, функціонує 489 закладів. У зв’язку з цим виникає потреба відновлення функціонування дошкільних закладів.
Показник охоплення дітей дошкільними закладами по області становить лише 61%, що на 24% нижче ніж визначено у соціальнихініціативах, проголошених Президентом України В.Ф. Януковичемна розширеному засіданні Кабінету Міністрів України 27 лютого 2013 року. У сільській місцевості показник охоплення дітей дошкільною освітою в середньому становить 40%.
Крім того, спостерігається негативна динаміка показника завантаженості дошкільних навчальних закладів з розрахунку на 100 місць (на 5 осіб більше у порівняно з базовим показником). Особливо перевантажені дошкільні навчальні заклади у містах. В області у 2013 році у міських дошкільних навчальних закладах чисельність дітей на 100 місць в середньому складає 123 особи (у 2005 році цей показник складав 108 осіб).
Усіма формами дошкільної освіти охоплено 83% дітей віком від 3-х до 6-ти років, що на 6,3% нижче від середнього в Україні. 
         Таким чином, забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми відповідного віку є соціальною проблемою, для розв’язання якої необхідна державна підтримка, координація зусиль усіх центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
ІІІ. Мета та основні завдання Програми
       Мета цієї Програми полягає в забезпеченні реалізації права кожної дитини на доступність і безоплатність дошкільної освіти, повноцінний фізичний, інтелектуальний, моральний, естетичний і соціальний її розвиток, формування передумов навчальної діяльності.
ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми
       Виконання програми здійснюється  на обласному рівні та на рівні районів і міст обласного значення.
       На обласному рівні передбачається:
       створення банку даних дітей дошкільного віку з визначенням форм здобуття дітьми дошкільної освіти;
       прогнозування розвитку мережі навчальних закладів для дітей дошкільного віку з урахуванням демографічних показників.     
       На рівні районів і міст обласного значення передбачається:
       створення умов для здобуття дітьми п'ятирічного віку обов'язкової дошкільної освіти;             
       збільшення кількості дошкільних навчальних закладів, що функціонують;
       збільшення кількості навчально-виховних комплексів “Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад”, “Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад” у населених пунктах зі складною демографічною ситуацією;
   збереження та зміцнення здоров’я дітей;
       підвищення рівня професійної компетенції педагогів;
       поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів.
       На рівні районів і міст Програма виконується шляхом затвердження відповідних районних, міських програм.
       Реалізація заходів програм здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів у межах загальних обсягів асигнувань, передбачених на відповідний рік головним розпорядникам коштів, які визначені виконавцями заходів програми.
Прогнозований обсяг коштів, що планується залучити до фінансування заходів Програми за рахунок зазначених джерел фінансування, передбачається у сумі 46761,13тис. грн. (додаток 1), з них:
кошти обласного бюджету
2015 рік –   50,00 тис. грн.
кошти бюджетів районів і міст обласного значення
2014 рік –    19020,95 тис. грн.
2015 рік –   12823,40 тис. грн.
2016 рік –    8400,71 тис. грн.
2017 рік –   6466,07 тис. грн.
V. Строк виконання Програми
Програма виконується в один етап, термін дії – 2014-2017 роки.
VІ. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
Основними (пріоритетними) завданнями Програми є:
     забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності;
       зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;
       поліпшення якості дошкільної освіти області, сприяння її інноваційному  розвитку;
       забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку з особливими потребами;
підвищення професійної компетентності педагогів дошкільних навчальних закладів;
збереження та зміцнення здоров’я дітей з раннього дитинства.
Заходи з виконання Програми, спрямовані на досягнення мети, визначені у розділі VII.
VІІ.Результативні показники
Виконання Програми до 2017 року дасть змогу:
ліквідувати черги на влаштування дітей у дошкільні навчальні заклади;
задовольнити освітні потреби населення щодо здобуття дошкільної освіти  дітьми 5-ти річного віку на 100%;
підвищити показник охоплення дошкільною освітою дітей дошкільного віку до 95%;
посилити соціальний захист дітей дошкільного віку;
зменшити рівень захворюваності серед дітей дошкільного віку на 4%.
VIІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми
       Контроль за виконанням Програми здійснюється обласною державною адміністрацією та постійною комісією з питань освіти, культури, науки, спорту, молодіжної політики, у справах сім'ї і туризму обласної ради.
       Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягнень показників Програми будуть:
       розпорядження голови обласної державної адміністрації про встановлення контролю за реалізацією Програми;
       звітність відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів про виконання Програми;
       залучення засобів масової інформації до висвітлення питань щодо реалізації Програми;
       обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях колегії департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації;
       проведення моніторингу та надання узагальненої звітності про хід реалізації Програми керівництву облдержадміністрації та постійній комісії з питань освіти, культури, науки, спорту, молодіжної політики, у справах сім'ї і туризму обласної ради.
       Організаційне супроводження виконання Програми здійснює департамент освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації.
Відділи і управління освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів інформують департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації щодо виконання відповідних місцевих програм щороку до 30 січня, починаючи з  2014 року.
______________________________

расширения joomla

Управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації, 25022, м. Кропивницький, вул. Дворцова, 32/29 Україна | Тел./факс:(0522) 24-15-28 | Email: public@osvita.kr-admin.gov.ua