Дошкільна освіта

Щодо сприяння розвитку мережі
приватних дошкільних навчальних закладів

Інформуємо, що з метою стимулювання залучення приватних інвестицій у сферу дошкільної освіти, спрощення процедури відкриття дошкільних навчальних закладів приватної форми власності, передусім розрахованих на невелику кількість дітей або на  короткотривале їх перебування у закладі, прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. № 865 “Про внесення змін до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг”, якою, зокрема, передбачено зменшення строку проведення ліцензування.

Статтею 19 Закону України “Про дошкільну освіту” передбачено, що обласні, районні державні адміністрації та підпорядковані їм управління освіти, у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні заклади, органи місцевого самоврядування в системі дошкільної освіти в межах своєї компетенції проводять ліцензування приватних дошкільних навчальних закладів, юридичних і фізичних осіб на право надання освітніх послуг.

При проведенні ліцензування слід керуватися Порядком ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, який затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 1019 від 8 серпня 2007 року.

Відкриття дошкільних навчальних закладів приватної форми власності розширить можливості щодо реалізації права кожної дитини на доступність вибору форми здобуття дошкільної освіти та повноцінний фізичний, інтелектуальний, моральний, естетичний і соціальний розвиток відповідно до задатків та нахилів дитини.