Управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації

Управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації

Вища освіта і наука

Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється 17 вищими навчальними закладами та 8 структурними підрозділами вищих навчальних закладів (ВСП ВНЗ) за 24 напрямами підготовки і 71 спеціальністю різних освітньо-кваліфікаційних рівнів: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст і магістр. З яких:

5 вищих навчальних закладів ІІІ- ІV рівнів акредитації:

 3 інститути,

 2 університети,

12 вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації:

 6 коледжів,

 3 технікуми,

 3 училища

Із загального числа ВНЗ 7 державної, 6 комунальної 4 приватної форми власності; та різного підпорядкування:

·        Міністерства освіти і науки України - 5,

·        Міністерства аграрної політики України – 1,

·        Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд» - 1

·        та інші

На території області із загальної чисельності здійснюють підготовку фахівців з вищою освітою 6 ВНЗ комунальної форми власності:

 Кіровоградський кібернетико-технічний коледж знаходиться у підпорядкуванні Кіровоградської міської ради, 5 інших – у спільній власності територіальних громад сіл, селищ і міст області.

Навчання здійснюється за денною, вечірньою та заочною формами навчання.

Окрім того, на території області функціонують відокремлені структурні підрозділи (ВСП) вищих навчальних закладів, серед них:

 1 академія – ВСП Національного авіаційного університету;

 3 технікуми - ВСП Білоцерківського національного аграрного університету;

 2 коледжі - ВСП Державної академії статистики, обліку і аудиту та два коледжі Кіровоградського національного технічного університету; (Світловодський політехнічний та Кіровоградський машинобудівний коледжі)

 1 філія - Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки

Контингент

В області у 2013/2014навчальному році здобувають вищу освіту 24,3 тис. студентів,

у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації - 11,73 тис. осіб;

у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації - 7,96тис. осіб,

у відокремлених структурних підрозділах вищих навчальних закладів інших міст України (Києва та області, Харкова) - 3,98тис. осіб.

Молоді кадри

За офіційними статистичними даними, показники випуску фахівців наступні: всього випускників 2013 року - 5710 осіб, з них:

ВНЗ ІІІ-ІVрівнів акредитації підготовлено 3700 фахівців,

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації – 2000 осіб.

Із загальної кількості випускників 2013 року - 5505 осіб навчалися за денною формою та 1537 отримали направлення на роботу.

Найбільше випускників, які навчалися за напрямами:

«Економіка та підприємництво» 1242 осіб (568 особи – ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, 674  – ВНЗ ІІІ-ІVрівнів акредитації);

«Педагогічна освіта» 386 осіб (110 осіб - ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації,  276 осіб ВНЗ ІІІ-ІVрівнів акредитації

«Медицина», 365 осіб - ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації;

«Інформатика та обчислювальна техніка» 245 осіб (157 осіб - ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, 88 особи - ВНЗ ІІІ-ІVрівнів акредитації);

«Право» (295 осіб - ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, 22 осіб - ВНЗ ІІІ-ІVрівнів акредитації).

Із загальної чисельності осіб, що завершили відповідні цикли навчання, з вищих навчальних закладів випущено 2467 (43,2%) молодших спеціалістів, 656 (11,5%) бакалаврів, 1869 (32,7%) спеціалістів та 718 магістрів (12,6%) .

Здійснення навчального процесу в 2013р. забезпечуєвикладацький корпус, загальна чисельність якого становила 2040 осіб, з яких 1088 – педагогічні та 952 – науково-педагогічні працівники. Серед педагогічних працівників науковий ступінь кандидата наук мають26 осіб, учене звання доцента – 4. У складі науково-педагогічних працівників – 584 кандидати наук, 49 докторів наук, учене звання доцента мають363 особи, професора – 64 особи.

Read more...

Документація – важлива ланка роботи заступника директора ПТНЗ

Виховний процес у професійно-технічному навчальному закладі забезпечується  документальним супроводом, за якість  якого відповідає заступник директора з навчально-виховної роботи. Саме документація є засобом підтвердження стану навчально-виховного процесу та його результативності.

Read more...

Відбулося засідання робочої групи методистів ПТНЗ

20 січня   2015 року  на базідержавногонавчального  закладу  «Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг» проведено засідання робочої групи методистів ПТНЗ, метою якого була розробка умов проведення обласного конкурсу серед методистів ПТНЗ «Методист - вчитель дорослих».

Read more...
Subscribe to this RSS feed