Оголошується конкурс серед претендентів на першочергове зарахування до закладів педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням

За визначеною прогнозованою потребою у фахівцях з вищою освітою педагогічних спеціальностей у сільській місцевості або селищі міського типу області (додається) оголошується конкурс претендентів на першочергове зарахування до закладів педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням.

Конкурс проводиться серед осіб з повною загальною середньою освітою або випускників закладів загальної середньої освіти поточного року. На місця, де передбачений строк підготовки фахівців за педагогічними спеціальностями відповідає строку, визначеному у середньостроковій потребі, Конкурс проводиться серед осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста і планують продовження навчання за умови можливості його закінчення у передбачений строк;

Перевага під час проведення Конкурсу надається особам, що претендують на вступ до закладів вищої педагогічної освіти, які на законних підставах проживають у населеному пункті, в якому розташований роботодавець, або в іншому найближчому населеному пункті (у сільській місцевості або селищі міського типу); а також випускникам-медалістам, переможцям учнівських олімпіад та конкурсів.

Претендентам на участь у Конкурсі рекомендується подати управлінню освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації такі документи:

1) заяву на участь у Конкурсі із зазначенням основних мотивів та бажаного місця відпрацювання після закінчення навчання у закладі вищої освіти;

2) завірені копії оригінала документа, що посвідчує особу (для випускників закладів загальної середньої освіти поточного року), і табеля за перше півріччя випускного класу та пред’явити оригінали цих документів;

завірені копії документа, що посвідчує особу (для випускників закладів загальної середньої освіти попередніх років), і документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень і додатка до нього та пред’являють оригінали цих документів;

подають копії документа, що посвідчує особу (для випускників закладів фахової передвищої освіти), і документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (диплом) і додатка до нього та пред’являють оригінали цих документів.

Прийом документів триватиме до 15 березня 2019 року за адресою: Управління освіти,  науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації, вул. Дворцова, 32/29, м. Кропивницький, 25022 (каб. 103).

За довідками звертатись до секретаря конкурсної комісії за телефоном (0522) 24-03-39.