Конкурс на заміщення вакантної посади директора Професійно-технічного училища № 36 смт Новгородка.

Департамент освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Професійно-технічного училища № 36 смт Новгородка.
 
До повноважень керівника закладу  належать функції, визначені ст. 24 Закону України “Про професійну (професійно-технічну) освіту”, посадовий оклад директора закладу професійної (професійно-технічної освіти) встановлюється відповідно до наказу МОН України від 26 вересня 2005 року № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” та з урахуванням визначених чинним законодавством доплат та надбавок. 
 
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають вищу освіту другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста), моральні якості і фізичний стан яких дає змогу виконувати обов'язки керівника закладу, та стаж  роботи на керівних посадах системи професійної (професійно-технічної) освіти або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у цьому закладі освіти, не менше 3 років.
  Обов’язкова вимога до всіх конкурсантів - досвід роботи на комп’ютері.
  До заяви про участь у конкурсі додаються:
-  заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даний відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;
-  автобіографія;
-  копія документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
-  копія паспорта громадянина України або ID-картки ;
-  копія трудової книжки;
-  довідка про відсутність судимості.
 
  За бажанням інші документи, які підтверджують професійні та моральні якості.
 
  Документи подаються особисто до конкурсної комісії департаменту освіти  і науки облдержадміністрації з 18 січня 2021 року до 17 год. 8 лютого 2021 року за адресою:
  м. Кропивницький, вул. Дворцова, 32/29, кабінет 103.
 
  За довідками звертатись за тел. 24-03-39 (Богомолова Ірина Володимирівна)