Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора Гайворонського професійного аграрного ліцею

Управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Гайворонського професійного аграрного ліцею.

До повноважень керівника закладу  належать функції, визначені ст. 24 Закону України “Про професійну (професійно-технічну) освіту”, посадовий оклад директора закладу професійної (професійно-технічної освіти) встановлюється відповідно до наказу МОН України від 26 вересня 2005 року № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” та з урахуванням визначених чинним законодавством доплат та надбавок.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають вищу освіту другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста), моральні якості і фізичний стан яких дає змогу виконувати обов'язки керівника закладу, та стаж  роботи на керівних посадах системи професійної (професійно-технічної) освіти або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у цьому закладі освіти, не менше 3 років.

Обов’язкова вимога до всіх конкурсантів - досвід роботи на комп’ютері.

До заяви про участь у конкурсі додаються:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даний відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

- автобіографію;

- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

- копію паспорта громадянина України або ID-картки;

- копію трудової книжки;

- довідку про відсутність судимості.

За бажанням інші документи, які підтверджують професійні та моральні якості.

Документи подаються особисто до конкурсної комісії управління і освіти облдержадміністрації з 10 вересня 2020 року до 16 год. 09 жовтня 2020 року за адресою:

м. Кропивницький, вул. Дворцова (колишня Леніна), 32/29, кабінет 103.