До уваги випускників закладів вищої педагогічної освіти (2020 року випуску)

З метою своєчасного отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2006 року № 1361 „Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів”,  управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації інформує випускників, які навчались за державним замовленням у державних та комунальних закладах вищої освіти незалежно від підпорядкування, здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра або магістра за спеціальностями галузі знань «01 Освіта/Педагогіка», або ступінь бакалавра, магістра за іншою спеціальністю і галуззю знань та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти, про необхідність своєчасного надання до закладів вищої освіти, які закінчили, документів, передбачених наказом Міністерства освіти і науки України від 19.12.2019 року № 1588 «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої освіти”.

Більш детальну інформацію щодо порядку отримання одноразової грошової допомоги можна дізнатися на сайтах закладів вищої освіти та з вищевказаного наказу Міністерства освіти і науки України.