Формуємо ключові компетентності учнів на уроках математики засобами ІКТ

Читати з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критично та системно мислити, бути здатним логічно обґрунтовувати позицію, бути творчим, ініціативним, вміти конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, бути здатним співпрацювати з іншими людьми – вміння, які є спільними для всіх компетентностей згідно нового Закону України «Про освіту».

Тому, з метою формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, 28 березня 2018 року на базіЦентральноукраїнського вищого професійного училища імені Миколи Федоровського навчально-методичним кабінетом професійно-технічної освіти у Кіровоградській областіпроведено семінар для викладачів математики з проблеми «Формування ключових компетентностей учнів на уроках математики засобами ІКТ».У ході роботи педагогічні працівники мали змогу поглибити теоретичні знання із заявленої проблеми та познайомитися з досвідом формування ключових компетентностей учнів засобами ІКТ, який презентувала голова методичної комісії природничо-математичної підготовки Крюкова Н.М.

Викладач математики Паливода М.І. поділилась досвідом використання онлайнових ресурсів на уроках математики, як однією із складових у формуванні ключових компетентностей учнів та провела відкритий урок математики  на тему «Конус».

Використані під час уроку онлайн-сервіси: learningapps.org, plickers, «Я клас», дошка padlet вдало активізували пізнавальну діяльність  учнів та  спонукали їх до формування ключових компетентностей на уроках математики, а педагогічні працівники закладів ПТО могли переконатися в професійній компетентності викладача з даної проблеми.

У рамках круглого столу колеги обмінялися досвідом з проблеми семінару. Особливо актуальними виявилися питання щодо використання різноманітних онлайн-сервісів: Kahoot, Padlet, Wizer.me, LearningApps, Google форма, Prezi тощо.

Поряд з цим, викладач ОПАЛ Тимченко О.В. поділилась досвідом роботи з використання фреймового  підходу при формуванні математичних знань для розвитку професійного мислення учнів, а викладач ДНЗ ««Вище професійне училище № 9 м. Кіровоград» Нижборська Н.А зацікавила присутніх технологією контрольованого хаосу, як засобу диференціації розвитку математичного мислення у власному темпі.

Проведення означеного заходу показало, що використання засобів ІКТ на уроках математики дає можливість сформувати в учнів ключові  компетентності необхідні кожній особистості для життя в суспільстві.