Продовжуємо роботу за сучасними стандартами професійної (професійно-технічної) освіти

15 березня 2018 року навчально-методичним кабінетом професійно-технічної освіти у Кіровоградській області проведено засідання творчої групи педагогічних працівників професії «Лицювальник-плиточник».

На засіданні розглядались питання розробки робочих навчальних програм до стандарту професійної (професійно-технічної) освіти на модульно-компетентністній основі з означеної професії.

Під час роботи учасники обговорили пропозиції педагогічних працівників щодо змісту програм та розбивки годин на кожний окремий предмет, які були  напрацьовані під час засідань методичних комісій означених професій на базі  навчальних закладів, і внесли корективи.  

Результатом співпраці членів творчої групи стали напрацьовані орієнтовні програми з предметів.

 Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у Кіровоградській області