Сучасні тенденції проведення практичних занять із суспільнознавчих дисциплін

Важливим засобом формування предметних умінь і навичок учнів з предметів освітньої галузі «Суспільствознавство»на сучасному етапі є практичні заняття, які є способом вивчення нового матеріалу на основі оп­рацювання історичних джерел. Вони мають сприяти напрацюванню здобувачами освіти навичок аналізу різних історичних джерел, критичного мислення, а також розумінню ними важливості таких категорій, як причини та наслідки, значущість подій і про­цесів, важливість доказів і можливість різних інтерпрета­цій.

Зважаючи на це, 25 лютого 2020 року навчально-методичним кабінетом професійно-технічної освіти у Кіровоградській області на базі ДНЗ «Професійно-технічне училище № 40 м. Новоукраїнка» було проведено засідання обласної секції викладачів суспільнознавчих дисциплін з проблеми «Сучасні тенденції проведення практичних занять із суспільнознавчих дисциплін в умовах інноваційного освітнього простору».

Проведений захід мав на меті ознайомити   викладачів   заявленої   категорії  з актуальними аспектами проведення практичних занять в умовах нової української школи, а також презентувати  досвід роботи викладача історії ДНЗ «Професійно-технічне училище № 40 м. Новоукраїнка» Панасенко О. В.

 Традиційно на початку заходу учасників семінару привітала директор даного закладу Сербіна Н. І., а позитивному налаштуванню на роботу сприяв виступ творчого колективу ПТУ № 40.

Прикладом  майстерної реалізації заявленої проблеми семінару став  відкритий урок, представлений викладачем даного закладу Панасенко О. В. з теми «Практичне заняття. Аналіз медіатексту».

Розкриті у ході уроку актуальні питання перевірки отриманої з медіа джерел інформації на достовірність, сприяли високій активності учнів та не залишили байдужими присутніх викладачів.

Підсумком заходу став практикум з предмета «Громадянська освіта» (навчальна гра «Медіаграмотна місія»), який дозволив кожному з учасників перевірити і закріпити отримані у ході семінару навички з медіа грамотності.