Педагогічний всеобуч «Говоримо про урок виробничого навчання»

Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у Кіровоградській області приділяє велику увагу питанням методики проведення уроків виробничого навчання  як основи професійної підготовки у закладах П(ПТ)О області.

З даного приводу у 2020 році започатковано проведення педагогічного всеобучу «Говоримо про урок виробничого навчання».

21 лютого 2020 року проведено перше заняття з проблеми «Загальнометодичні підходи до підготовки та проведення уроку виробничого навчання».

Під час заходу запрошені методисти, голови методичних комісій та майстри виробничого навчання закладів П(ПТ)О області мали можливість ознайомитись із тематикою педагогічного всеобучу, вимогами до педагогічної компетентності майстра виробничого навчання, алгоритмом підготовки до уроку, особливостями формулювання дидактичної мети уроку та вибору його типу, виду, методів і засобів навчання.

Окрім того, увага присутніх акцентувалась на дидактичних вимогах до проведення структурних елементів уроку виробничого навчання, надавалися методичні поради щодо проведення вступного, поточного та заключного інструктажів, а також розкривались  типові недоліки при їх проведенні.