Оптимізація шкіл – одне з головних завдань галузі освіти.

23 грудня 2019 року  на апаратній нараді у голови обласної державної адміністрації виступив начальник управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації Володимир Таборанський.

Під час виступу головний очільник освітянської галузі області зупинився на одному з найактуальніших питань галузі, зокрема - розвитку мережі опорних шкіл та їх філій у системі закладів загальної середньої освіти.

Мова йшла про оптимізацію закладів загальної середньої освіти, перспективи створення профільних ліцеїв в області, розширення мережі опорних шкіл та приведення їх діяльності до вимог чинного законодавства. Успішне виконання завдань, пов’язаних із зазначеними задачами, дасть можливість реалізувати головне завдання - надання якісних освітніх послуг всім учням закладів загальної середньої освіти, особливо сільської місцевості.

У результаті розгляду даного питання видано відповідне доручення голови облдержадміністрації та намічені основні завдання роботи освітянської галузі на наступний 2020 рік.

Проект доручення голови облдержадміністрації:

 

Таборанському Володимиру– координація та узагальнення,

головам райдержадміністрацій,

міським головам міст обласного значення, міським, селищним, сільським головам об'єднаних територіальних громад


1.  Розробити детальні плани щодо оптимізації малокомплектних шкіл  та забезпечити їх реалізацію (школи І ступеня  –  до 20 учнів, школи І-ІІ ступеня  –  до 40 учнів, школи І-ІІІ ступеня – до 100 учнів).

Термін виконання - 

до 01 вересня 2020 року


Голови райдержадміністрацій, міські голови міст обласного значення, міські, селищні, сільські голови об'єднаних територіальних громад– розробка та надання планів оптимізації малокомплектних шкіл управлінню освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації до 24 січня2020 року, інформування про їх реалізацію до 01 квітня,
01 липня, 01 вересня 2020 року. Таборанський В.П.– надання узагальненої інформації голові обласної державної адміністрації до 11 вересня 2020року.

2. Ввести до навчальних планів шкіл факультативи з історії рідного краю, релігієзнавства  та військово-патріотичного напряму.

Термін виконання -

до 01 вересня 2020 року


Голови райдержадміністрацій, міські голови міст обласного значення, міські, селищні, сільські голови об'єднаних територіальних громад– виконання та надання інформації управлінню освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації до 04 вересня2020 року. Таборанський В.П.– надання узагальненої інформації голові обласної державної адміністрації до 11 вересня 2020 року.

 

Головам райдержадміністрацій,

міським, селищним, сільським головам об'єднаних територіальних громад


3. Оптимізувати малокомплектні філії опорних шкіл І-ІІ та І-ІІІ ступенів шляхом організації підвезення до них учнів.                                        

Термін виконання -

до 01 вересня 2020 року


4. Ліквідувати індивідуальну форму навчання у закладах загальної середньої освіти у зв’язку з неможливістю формування класу за відсутністю необхідної кількості учнів (менше 5-ти учнів).

Термін виконання -

до 01 вересня 2020 року


5. Забезпечити стовідсоткове охоплення мережею опорних шкіл та їх філій підпорядковані території.                                          

Термін виконання - 

до 01 вересня 2020 року


6. Розробити додаткові маршрути підвезення учнів та педагогічних працівників до опорних закладів.

Термін виконання - 

до 01 вересня 2020 року


7. Привести діючу мережу опорних шкіл та філій у відповідність до чинного законодавства (контингент учнів опорних шкіл не менше 200 осіб).                                              

Термін виконання -

до 01 вересня 2020 року


8. Забезпечити поновлення та модернізацію матеріально-технічної бази опорних закладів, створення у них нового освітнього простору.             

Термін виконання -

до 01 вересня 2020 року


До пунктів 3-8 Голови райдержадміністрацій, міські, селищні, сільські голови об'єднаних територіальних громад– виконання та надання інформації управлінню освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації до 01 квітня, 01 липня, 01 вересня 2020 року. Таборанський В.П.– надання узагальненої інформації голові обласної державної адміністрації до 11 вересня 2020року.

 

Міським головам міст обласного значення, міським головам об'єднаних територіальних громад


9. Оптимізувати мережу старшої школи (10-11 класи).                    

Термін виконання -

до 01 вересня 2020 року


10. Створити базові школи з вивчення окремих предметів.                                               

Термін виконання -

до 01 вересня 2020 року

До пунктів 9-10 Міські голови міст обласного значення, міські голови об'єднаних територіальних громад– виконання та надання інформації управлінню освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації до 01 квітня, 01 липня, 01 вересня 2020 року. Таборанський В.П.– надання узагальненої інформації голові обласної державної адміністрації до 11 вересня 2020року.

                                                                    

Васильченку Сергію

Каражбею Анатолію


11. Вжити заходи щодо надання статусу юридичних осіб опорним школам.

Термін виконання -

до 01 вересня 2020 року


Лобанова С.В.– контроль, Васильченко С.С., Каражбей А.М. – надання інформацій управлінню освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації до 01 вересня 2020 року, Таборанський В.П. – надання інформації голові облдержадміністрації до 11 вересня 2020 року.

 

Таборанському Володимиру

 


12. Забезпечити координацію роботи щодо оптимізації мережі шкіл в області та контроль за реалізацією районних, об’єднаних територіальних громад планів з оптимізації мережі шкіл у 2020 році.

Про проведену роботу поінформувати голову облдержадміністрації.

Термін виконання -

до 11 вересня 2020 року