Визначено основні стратегії діяльності працівників психологічної служби

10 вересня 2019 року на базі Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Кіровоградській області відбулася онлайн-нарада з проблеми «Пріорітетні напрями діяльності працівників психологічної служби на 2019-2020 н.р.».

У ході роботи детально розглянуто основні напрями діяльності практичних психологів та соціальних педагогів з учасниками освітнього процесу в контексті вимог, окреслених у листах Міністерства освіти і науки України від 18.07.2019 року «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019-2020 н.р.» та від 24.07.2019 року № 1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України». Акцентовано увагу на змінах у формах журналу щоденного обліку роботи, протоколах індивідуальної/групової соціально-психологічної діагностики, протоколах індивідуальних консультацій; застосуванні циклограм; використанні освітніх програм, діагностичних мінімумів щодо запобігання та протидії насильству тощо.

Окрім того, були відпрацьовані окремі аспекти ведення нової документації, зокрема соціальної паспортизації групи/закладу, заповнення форми «Облік проведення корекційних занять/Облік проведення занять».

У ході роботи учасники переконалися, що чітке визначення основних напрямів діяльності на навчальний рік, якісне планування своєї роботи, забезпечення своєчасного і систематичного вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей є передумовою для ефективної організації діяльності психологічної служби закладів професійної (професійно-технічної) освіти.