Кіровоградська область розробляє Стратегію розвитку на 2021-2027 роки

Обласна державна адміністрація розпочала роботу з підготовки проекту Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки. Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 28 березня 2019 року №582-р утворено робочу групу з розробки проекту Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки та Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії-2027.

До складу робочої групи увійшли науковці, роботодавці, громадські діячі, експерти.

За ініціативи Агенції Регіонального Розвитку Кіровоградської області та обласної організації Товариства «Знання» відбувся науково-практичний семінар на тему: «Стратегія розвитку області на 2021-2027 роки – смарт-спеціалізація: вища та фахова передвища освіта». Мета заходу – обговорення тенденцій, проблем та перспектив розвитку освітнього потенціалу області, напрацювання науково-освітніх рекомендацій щодо покращення людського капіталу Кіровоградщини з метою їх подальшого врахування під час формування проекту Стратегії – 2027.

Це перший науково-практичний семінар, який покликаний активізувати подання пропозицій для розроблення Стратегії 2027. Ініціатори впевнені, що подібні семінари треба організувати за всіма напрямками.

Директор департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації Ніна Рахуба презентувала особливості та стан формування проекту Стратегії розвитку області на 2021-2027 роки.

Начальник управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації Володимир Таборанський окреслив роль потенціалу, впливу і перспектив розвитку вищої та фахової передвищої освіти області на формування людського капіталу та економіки Кіровоградщини на період до 2027 року.

Керівник установи «Агенція регіонального розвитку Кіровоградської області» Олександр Гавриленко ознайомив учасників семінару з прикладами взаємодії підприємницької, освітянської спільноти та органів влади Кіровоградщини – як запоруки успішного розвитку регіону.

Важливими для розуміння проблематики та пошуку нових підходів до формування ефективного людського капіталу були доповіді докторів наук, професорів Ігоря Добрянського, Олександра Левченка, Наталії Шалімової, Ольги Ткачук, Ірини Козир, Ярослава Галети.

Стратегія – це механізм, який має об'єднати усі зацікавлені сторони, весь наявний потенціал задля підвищення конкурентоспроможності регіону, збереження і розвитку його людського капіталу. В процесі аналізу і дискусій за участі різних зацікавлених сторін необхідно чітко визначитись із пріоритетами і стратегічними цілями, для того, щоб потім зосередити свою увагу, зусилля і ресурси у першу чергу на точках зростання, які дозволять стимулювати розвиток не лише пріоритетних для регіону, а й суміжних галузей і сфер діяльності, а також над покращенням якості життя в цілому. Для збереження і розвитку людського капіталу необхідно вжити комплекс заходів щодо підвищення якості освіти та доступності до неї незалежно від місця проживання, а професійно-технічні і вищі заклади освіти під час підготовки кадрів повинні враховувати також і ситуацію на ринку праці та потреби роботодавців. Кіровоградщина, як і всі регіони України, має розвиватися за найкращими світовими стандартами.