Новомиргородський район: здобутки , проблеми та шляхи їх вирішення

Відділом освіти, молоді та спорту Новомиргородської райдержадміністрації  та педагогічними колективами дошкільних, загальноосвітніх, позашкільного закладів освіти приділяється увага важливим питанням забезпечення конституційних прав учасників навчально-виховного процесу на здобуття загальної середньої освіти, впровадження у практичну діяльність законодавчих та нормативно-правових галузевих документів, у тому числі і власних, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти в частині переведення учнів на новий зміст навчання, удосконалення ефективності роботи щодо залучення вихованців до участі в гуртковій роботі, співпраці закладів освіти району з сім'єю і громадськістю з  питань організації навчально-виховного процесу.  

Протягом минулого навчального 2016/2017 навчального року навчально-виховним процесом у 24 ЗНЗ було охоплено навчанням 2783 учнів при наповнюваності класів в кількості 13,3 учнів (по області-16,1 учнів), у тому числі середня наповнюваність класів у 4 міських школах становила 18,4 учнів (по області -21,4), по району - 9,5 учнів (обласний показник-10,4 учнів).

На індивідуальній формі навчалося 102 дитини у зв’язку з малою чисельністю учнів у класах шкіл району.

Для задоволення освітніх потреб учасників навчально-виховного процесу забезпечувалося підвезення  400 осіб до місць навчання 10 шкільними  автобусами і орендованим транспортом ( І)

 Навчальні заклади  району підключено до мережі Інтернет, на 87% вони забезпечені НКК.

 У 2016 /2017 навчальному році наявне зменшення  контингенту учнів, охоплених організацією профільного навчання в старших класах навчальних закладів до 144 учнів порівняно із 2015/2016 навчальним роком (181 учень).

Як інформує начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації  Олександр Єпанча, для шкіл вже закуплено 4 ноутбуки і планується придбати ще 10 ноутбуків та іншемультимедійне обладнання.

За кількістю медалей  ( 5) від загальної чисельності цьогорічних випускників шкіл (142 учні) район займає 5 рейтингове місце в області (5,6%). Як недолік серед медалістів немає жодного випускника сільської школи.

Позитивна динаміка простежується підготовці талановитих дітей до участі в учнівських олімпіадах обласного рівня. Серед цьогорічних переможців - 15 представників шкіл  району.

Разом з тим вимагає уваги питання здобуття позашкільної освіти дітьми  шкільного віку від їх загальної кількості (2723), якою минулого навчального року було охоплено 1916 дітей, (15 рейтингове місце в області ), що становить 70,4% ( обласний показник 81,4%). За показником участі школярів у масових заходах обласного рівня район посідає 13 місце.

 Відділом освіти, молоді та спорту РДА взято під контроль питання охоплення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивною освітою ( для цього введено 2 посади асистентів вчителя), а також функціонування на території району 19 дошкільних закладів, у яких виховується 760 дітей.

За кількістю дітей на 100 місць (96, 2) район за показником 2017 року посідає 3 рейтингове місце території  ( 2016 рік -5 рейтингове місце), а також груп короткотермінового перебування чисельністю 16 дітей дошкільного віку. 

Щодо кадрової політики, яка проводиться органом управління освітою в районі, то серед працюючих - 348 педпрацівників. 130 вчителів ( 37,4%) мають вищу педагогічну категорію, 84 (24,1%) - першу, 46 (13,2%) - другу кваліфікаційну категорію.

Із кількості педагогів, які працюють в навчальних закладах району, повну вищу освіту мають 309 чол. (88.8%), 13 чол. (3,7%) - базову вищу освіту, неповну вищу освіту - 25 чол. (7,2%).

За результатами атестації педагогічне звання “старший вчитель “ присвоєно 75 педагогам (21,6%),  11 вчителям  - педагогічне звання “вчитель-методист” (3,2%). Нагрудним знаком Міністерства  освіти і науки України нагороджено 26 педагогічних працівників.

За результатами співбесіди встановлено, що більшої уваги  органом управління освітою району вимагають до себе питання раціонального розподілу педагогічного навантаження серед педагогічних працівників відповідно до фахової освіти.

Якщо у 2015/2016 навчальному році були наявні випадки викладання предметів нефахівцями у 2 навчальних закладах, то вже минулого навчального року цей факт був встановлений у 8 навчальних закладах.

Серед педагогів, які викладали протягом минулого навчального року предмети не за фахом, та мають педагогічне навантаження, не передбачене нормативними документами, є директори шкіл та їх заступники, зокрема, Дібрівського НВК, Златопільської гімназїї, Йосипівського та Оситнязького НВК, Панчівської, Петроострівської, Туріянської ЗОШ, Пурпурівського НВК у той час, коли у 2015/2016 навчальному році предмети не за фахом викладали  керівники лише Капітанівської ЗОШ та Йосипівського НВК.

Зважаючи на зазначене, під час співбесіди начальник управління освіти, науки, молоді та спорту ОДА Володимир Таборанський  зобов'язав відповідним наказом начальника відділу освіти, молоді та спорту РДА усунути наявні недоліки, пов'язані із викладанням окремих предметів навчального плану у зазначених вище школах, рекомендував «правильно та ефективно використовувати години навчального навантаження виключно фахівцями із одночасним запрошенням, у разі необхідності, педагогів міських шкіл для викладання шкільних предметів».

За результатами моніторингу доступності та якості надання освітніх послуг у 2017 році Новомиргородський район посів 3 рейтингове місце за загальною кількістю набраних балів (25).

Окрім завершення до початку нового навчального року зовнішніх та внутрішніх робіт у закладах освіти, вирішення питання виплати педагогічним працівникам 20- відсоткової надбавки за престижність педагогічної праці (станом на 01.08.2017 року вона становила у розрізі всіх типів навчальних закладів району 10%), начальнику відділу освіти , молоді та спорту Новомиргородської райдержадміністрації Єпанчі О.В. необхідно організувати в новому навчальному році профільне навчання для десятикласників Йосипівського, Коробчинського, Мартоніського, Тишківського, Туріянського ЗНЗ.

Крім того, слід організувати підвезення учнів 5-9 класів Листопадівської ЗОШ до новомиргородських шкіл, а учнів , які навчаються на індивідуальній формі, до великих за контингентом учнів шкіл для здобуття ними більш якісної загальної середньої освіти.

До 1 вересня 2017 року  необхідно організувати функціонування додаткових груп, гуртків з позашкільної освіти при школах, а до 20 грудня цього року розширити мережу дошкільних закладів у Новомиргороді та завершити роботу щодо створення опорних шкіл та філій на території району.

Прес - служба управління освіти, науки, молоді та  спорту облдержадміністрації