Реалії та пошуки шляхів розвитку освіти Кіровоградщини

Як повідомлялось раніш,  робочою групою управління освіти науки,  молоді та спорту облдержадміністрації в першій половині липня 2017 року проведено   співбесіди  з керівниками органів управління освітою за участю заступників голів РДА, міських рад за підсумками діяльності навчальних та позашкільних закладів в рамках   оголошеного 2017 року на Кіровоградщині  Року якості освіти.

Як свідчать результати роботи на місцях з питань удосконалення шляхів розвитку освітньої галузі в розрізі сільських районів та міст, протягом звітного року відбулися істотні зміни  в освітянській сфері Кіровоградщини, яка має відповідати новим викликам і готувати конкурентноспроможну людину інноваційного типу до життя і діяльності в суспільстві ХХІ століття.  Керівниками закладів освіти    забезпечуються нові підходи до організації удосконалення  мережі  закладів освіти, пошуку шляхів покращення якості знань  школярів, навчально - виховного процесу,  матеріально-технічного оснащення. Поступове розширюється  коло осіб, зацікавлених у розв'язанні низки освітніх питань. Поширюється демократизація освітньої діяльності, приділяється належна увага особистісному розвитку дітей, орієнтації навчального процесу на вироблення вміння  в учнів самостійно навчатися впродовж життя, використання сучасних інформаційних технологій,  впровадження  профільного навчання у старшій школі, яке здійснюється відповідно до запитів та інтересів школярів з метою реалізації їхніх природних здібностей, інклюзивного навчання.

Всі співбесіди починалися з питання аналізу стану дошкільної освіти в районах та містах області, яка визначається як цілеспрямований процес виховання та навчання дитини дошкільного віку, котрий базується на інтеграції родинного та суспільного  дошкільного виховання на засадах національних та загальнолюдських цінностей.

Начальник управління освіти науки, молоді та спорту облдержадміністрації Володимир Таборанський визначив низку завдань  для реалізації з питань освітньої політики в новому навчальному році, створення опорних шкіл  та філій у районах і містах області, доступності  освіти для осіб з особливими освітніми потребами,   життєдіяльності закладів освіти, профільного  навчання,  удосконалення позашкільного виховання, якості дорожнього покриття для безпечного перевезення учнів до місць навчання, бо за його відсутності не може йти мова про розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти, створення постійно діючих  моніторингових груп  щодо вивчення стану фізичної культури і спорту та організації харчування, усунення випадків нефахового викладання навчальних предметів, перевантаження  груп  в ДНЗ, стимулювання творчо працюючих педагогів тощо.

Прес - центр управління освіти, науки, молоді  та спорту облдержадміністрації